Dataset bebouwde kommen bijgewerkt

De dataset "Bebouwde Kommen" is bijgewerkt (augustus 2020) via Geo4OOV. De dataset is een extractie uit de BRT /TOP10NL en bevat de omtrekken van bebouwd gebied met de daarbij behorende naamgeving.