Nieuws juli 2021

02 juli 2021
BAG bijgewerkt en beschikbaar
De datasets van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, bestaand uit de lagen 'pand', 'ligplaats', 'standplaats' 'verblijfsobject', 'woonplaats' zijn beschikbaar in de BAG 2.0 versie.
02 juli 2021
Dataset locaties brandweerkazernes is bijgewerkt
De bijgewerkte versie (juni 2021) van de landelijke dataset van brandweerkazernes en veiligheidsregiolocaties is beschikbaar via Geo4OOV.  De data is verz
02 juli 2021
Kaartlaag Zelfredzaamheid bijgewerkt en beschikbaar
De kaartlaag Zelfredzaamheid is bijgewerkt per begin juli 2021 en beschikbaar via Geo4OOV als WMS. Voor Veiligheidsregio's is de kaartlaag ook als WFS beschikbaar.
02 juli 2021
Bijgewerkte versie Kernregistratie Objecten (KRO) beschikbaar
De bijgewerkte versie (juni 2021) van de Kernregistratie Objecten (KRO) is beschikbaar via Geo4OOV als WMS én WFS service.
02 juli 2021
Dataset Handelsregister bijgewerkt en beschikbaar via Geo4OOV
De kaartlagen van het Handelsregister zijn bijgewerkt en beschikbaar (juni 2021) via Geo4OOV.

Pagina's